Du inviteres med dette til årsmøte i Sørum karateklubb. Det medfører ingen forpliktelser med å møte opp, men du får mulighet til både å få innsikt i klubbens drift og til å påvirke klubben i 2020. 

Edit, pr. 20. mai 2020: Oppdatert saksliste og valgkomiteens innstilling er oppført nederst i saken.

Vel møtt!

Klubbe2

--------

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I SØRUM KARATEKLUBB

Dato:          26. mai 2019

Sted:          Kanalveien 18, Lillestrøm

Tid:            kl. 18:00 – 21:00

Saksliste

 1. Godkjenning av stemmeberettigede
 2. Godkjenning av innkallingen, saksliste og forretningsorden
 3. Valg av ordstyrer, referent og to representanter til å underskrive protokollen
 4. Godkjenning av Styrets årsberetning
 5. Presentasjon og godkjenning av revidert regnskap for 2019
 6. Behandle innkomne forslag og saker
 7. Fastsettelse av medlemskontingent
 8. Presentasjon og godkjenning av budsjett for 2020
 9. Behandle organisasjonsplanen
 10. Valg av:
  1. Leder og Nestleder
  2. Styremedlemmer og varamedlemmer
  3. Utdanningskontakt
  4. 2 revisorer
  5. Valg av representanter til Idrettsrådets årsmøte

Saker som ønskes tatt opp på Årsmøtet må være Styret i hende senest 18. mai 2020 (kort ny frist da tidligere frist var 2. mars).

Sakene kan sendes til Sørum Karateklubb, Postboks 126, 1921 Sørumsand eller på e-post leder.sorum@karateklubb.com.

Med vennlig hilsen

For Styret i Sørum karateklubb

Bjørn Nordstrøm
Leder

 

-----------

Oppdatert:

2020-05-20 09.41.00 pm.png

2020-05-20 09.27.36 pm.png