Nedenfor finner du sakspapirene til årsmøtet som avholdes på Teams 9. juni kl 18:00.

Alle som ønsker å delta på årsmøtet bes om å registrere seg innen 9. juni 2021 kl. 18.00 her leder.sorum@karateklubb.com.

Det er viktig for styret at vi får vite hvem som ønsker å delta på forhånd, slik at vi ved behov kan oversende relevant informasjon om gjennomføringen av årsmøtet på forhånd, samt at vi kan kontakte deltakerne direkte dersom det skulle oppstå tekniske problemer under årsmøtet.

På dato og tid for oppstart av årsmøtet kan følgende lenke benyttes for å få tilgang til møtet https://teams.live.com/meet/94221013733969.

Sakspapirer

Saksliste til årsmøte - Sørum karateklubb
Vedlegg 1 - Sak 7  Forslag til forretningsorden
Vedlegg 2 - Sak 8  Årsberetning 2020
Vedlegg 3 - Sak 9  Årsregnskap 2020
Vedlegg 4 - Sak 10  Lov for Sørum karateklubb 09.06.21
Vedlegg 5 - Sak 10  lovnorm-idrettslag---endring-fra-2015-til-2019
Vedlegg 6 - Sak 11  Forslag til medlemskontingent 2021-2022
Vedlegg 7 - Sak 12  Budsjett 2021
Vedlegg 8 - Sak 13  Organisasjonsplan 2021-2022
Vedlegg 9 - Sak 14  Valgkomiteens innstilling
Vedlegg 10 - Sak 9 Balanse 2020

Vel møtt!