Styret innkaller herved til årsmøte i Sørum karateklubb. Årsmøtet avholdes i møterom Bingsfosshallen, onsdag 23. mars kl. 18:00 – 20:00.

Forslag som ønskes behandlet på årsmøtet, må være sendt til styret senest 9. mars (to uker før årsmøtet) ved e-postadresse: leder.sorum@karateklubb.com.

Fullstendig sakliste og andre nødvendige saksdokumenter med forslag til årsmøtet vil bli gjort tilgjengelig på Sørum karateklubb sin hjemmeside senest én uke før årsmøtet https://www.karateklubb.com/.

For å ha stemmerett, være valgbar til årsmøte-/tingvalgte organer og kunne velges/oppnevnes som representant til årsmøte/ting i overordnet organisasjonsledd, må man ha fylt 15 år i løpet av kalenderåret, vært medlem av Sørum karateklubb i minst én måned og ha gjort opp sine økonomiske forpliktelser til Sørum karateklubb.

For mer informasjon om årsmøte samt regler om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se Sørum karateklubbs lov. Ved spørsmål som gjelder årsmøtet, kan leder i Sørum karateklubb, Bjørn Nordstrøm, kontaktes på telefon 92 82 11 58 eller på e-post: leder.sorum@karateklubb.com.

Velkommen til årsmøte!

Med vennlig hilsen


Bjørn Nordstrøm
Leder