Vedlagt følger linker til sakspapirene til Sørum karateklubbs årsmøte, som avholdes på møterom Bingsfosshallen, onsdag 23. mars 2022 kl. 18:00 – 20:00.

Innkalling

Saksliste til årsmøte - Sørum karateklubb 2022
Vedlegg 1 - Sak 7  Forslag til forretningsorden
Vedlegg 2 - Sak 8  Årsberetning 2021
Vedlegg 3a - Sak 9  Resultatregnskap 2021 og Sak 12  Forslag til budsjett 2022
Vedlegg 3b - Sak 9  Balanserapport - jan - des
Vedlegg 4 - Sak 9  Kontrollkomiteens beretning
Vedlegg 5a - Sak 10.1 - Forslag til Lov for Sørum karateklubb
Vedlegg 5b - Sak 10.1 - Endringer i lovnorm for idrettslag (NIF)
Vedlegg 6 - Sak 11  Forslag til medlemskontingent 2022 -2023
Vedlegg 7a - Sak 13  Organisasjonsplan 2021-2022
Vedlegg 7b - Sak 13  Forslag til organisasjonsplan 2022 - 2023
Vedlegg 8 - Sak 14  Valg

Vel møtt!