Vi tilhører organisasjonen Wado kai federation, og trener stilarten Wado ryu. Vår øverste sensei (mester) er Kuniaki Sakagami som er bosatt i England.

Bildet til høyre viser K. Sakagami i Seishan kata på sommerleiren i Stavern i 2003.

 

Hva er karate?

Karate er et selvforsvarssystem som kommer fra den japanske øya Okinawa. Det finnes forskjellige stilarter innen karate, som hver vektlegger ulike aspekter. De viktigste stilartene er:

  • Wado ryu (som vår klubb trener) 
  • Shotokan 
  • Gojo ryu 
  • Uechi ryu 
  • Shito ryu 
  • Shorin ryu

Stilartene uechi ryu og gojo ryu inneholder teknikker som er karakteristisk for kinesisk kampkunst. Shito ryu inneholder teknikker som også er felles både for shorin ryu og gojo ryu, mens shotokan og wado ryu er utviklet mer med shorin ryu som utgangspunkt. Hvis uechi ryu beskrives som den mest kinesiske karaten, så er wado ryu den mest japanske, påvirket av de tradisjonelle japanske kampkunstene som kendo og jujutsu.