Klubben har fått en del innspill fra foreldre/foresatte om våre treningstider, og har besluttet nye treningstider for både barne- og ungdomspartiet i sesongen 2017-2018. De nye treningstidene vil bli evaluert i løpet av sesongen, og vi tar gjerne i mot innspill fra utøverne.

De nye tidene er:
- Barnepartiet: 18:30 - 19:30 (OBS: nytt avslutningstidspunkt)
- Ungdomspartiet: kl. 19:30 - 21:00 (OBS: nytt oppstartstidspunkt)

Første trening etter sommerferien er i uke 35, dvs. tirsdag 29. august for barne- og ungdomspartiet. 

Vår hjemmeside er oppdatert med nye treningstider og kjente treningsfrie dager.

nclock 06 30 33984 lg