Den 26. juni. mars 2015 ble det avholdt styre- og trenermøte under sommerleiren ved Fredtun Folkehøgskole i Stavern. Vedlagt følger referatet fra møtet. 

 

Pdf
Møtereferat, styre- og trenermøte