Den 22. april 2016 ble det avholdt styre- og trenermøte i Sørum karateklubb dojo, Bingsfosshallen. Vedlagt følger referatet fra møtet.

 

Pdf
Møtereferat, styre- og trenermøte