Årsmøtet for Sørum karateklubb ble avholdt 25. februar 2015. Vedlagt følger protokoll og årsberetning fra årsmøtet:

 

Pdf Pdf
Protokoll (2.2MB) Årsberetning (<1MB)