4. mars 2015 ble det avholdt styre- og trenermøte i Sørum karateklubb dojo, Sørum barneskole. Vedlagt følger referatet fra møtet. 

 

Pdf
Møtereferat, styre- og trenermøte