På styremøtet den 4. mars 2015 ble det besluttet at det skulle utarbeide og publisere et anti-mobbeprogram for klubben. Anti-mobbeprogrammet er publisert på klubbens hjemmeside (under fanen "Miljø"), og er lagt ved som et vedlegg her:

 

Pdf

Anti-mobbeprogram