Forslag som ønskes behandlet på årsmøtet, må være sendt til styret senest 6. mars (to uker før årsmøtet) ved e-postadresse:
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

Fullstendig sakliste og andre nødvendige saksdokumenter med forslag til årsmøtet vil bli gjort tilgjengelig her på hjemmesidene senest én uke før årsmøtet.

For å ha stemmerett, være valgbar til årsmøte-/tingvalgte organer og kunne velges/oppnevnes som representant til årsmøte/ting i overordnet organisasjonsledd, må man ha fylt 15 år i løpet av kalenderåret, vært medlem av Sørum karateklubb i minst én måned og ha gjort opp sine økonomiske forpliktelser til Sørum karateklubb.

For mer informasjon om årsmøte samt regler om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se Sørum karateklubbs lov. Ved spørsmål som gjelder årsmøtet, kan Bjørn Nordstrøm kontaktes på This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

For styret i Sørum karateklubb
Bjørn Nordstrøm
Leder