M
Ma-ai — Korrekt avstand i kamp
Mae — Forover, front
Mairi — Slag i matta som tegn på at man gir seg (i konkurranse)
Maitte — Jeg gir meg!
Maki — Sno rundt, sno, tvinne
Makikomi — Makikomu å folde, brette, sveipe inn. Kast ved å vri seg rundt (sutemi)
Matte — Stopp!, vent!
Mawashi — Dreiing, rotasjon, rund, rundt —  fra mawasu; å dreie, rotere
Mawate — Snu! (vending)
Menkyo — Lisens. Består av mellom 3 og 5 sertifikater - eldre enn kyu/dan systemet
Migi — Høyre
Mokuso — Meditasjon/avslappingsøvelse før og etter trening
Morote — Begge/to hender
Mudansha — Under sortbelte nivå
Mune — Bryst, brystkasse

N
Nage — Kast. Nageru å kaste
Naname — Skrått, på skrå, diagonalt (retning)
Newasa — Kamp i liggende posisjon, bakkekamp (i judo)
Ni rei — Hils mot (eks. sensei ni rei)
No — Fra eller av

O
O — Stor
O/dai sensei — Svært respektfull omtale av hoved sensei
Obi — Belte
Okuri — Ett par, to
Omote — Fronten, utsiden
Ori — Brytning, brekking —  fra oru å brekke
Osae — Vekt, trykk, preser/tynger ned —  fra osaeru å presse ned
Otagai ni rei — Hils til hverandre
Otoshi — Fra otosu å droppe, falle, felle, trå ned