Velg kumiter fra menyen over.

Stor takk til Bjørn Erik og Børre fra Skedsmo karateklubb for at vi får lov til å bruke videoene! ❤️


1. Uchi uke empi


2. Chudan soto uke


1. Jodan uke nr. 1


2. Jodan uke nr. 2


3. Jodan uke nr. 3


4. Jodan uke nr. 4


1. Maegeri uke nr. 1


1. Maegeri uke nr. 2


1. Maegeri uke nr. 3


1. Maegeri uke nr. 4


1. Maegeri uke nr. 5


1. Maegeri uke nr. 6


1. Ohyo kumite ipponme (nr. 1)


2. Ohyo kumite nihonme (nr. 2)


3. Ohyo kumite sanbonme (nr. 3)


4. Ohyo kumite yonhonme (nr. 4)


5. Ohyo kumite gohonme (nr. 5)


6. Ohyo kumite ropponme (nr. 6)


7. Ohyo kumite nanahonme (nr. 7)


8. Ohyo kumite happonme (nr. 8)


1. Kihon kumite ipponme (nr. 1)


2. Kihon kumite nihonme (nr. 2)


3. Kihon kumite sanbonme (nr. 3)


4. Kihon kumite yonhonme (nr. 4)


5. Kihon kumite gohonme (nr. 5)


6. Kihon kumite ropponme (nr. 6)


7. Kihon kumite nanahonme (nr. 7)


8. Kihon kumite happonme (nr. 8)


9. Kihon kumite kyuhonme (nr. 9)


10. Kihon kumite jupponme (nr. 10)


1. Tanto dori nr. 1


2. Tanto dori nr. 2