Årsmøtet avholdes i møterommet i Bingsfosshallen, Sørumsand.

Onsdag 20. mars, kl 18:00-20:00.

Les innkallingen her.

Her kan du laste ned sakspapiret til møtet:

00  Saksliste til årsmøte - Sørum karateklubb 2024.pdf
01  Lov for Sørum karateklubb rev. 23.03.22.pdf
Vedlegg 1 - Sak 5  Styrets forslag til forretningsorden 2024.pdf
Vedlegg 2 - Sak 8  Årsberetning 2023 - signert.pdf
Vedlegg 3a - Sak 9 og 12  Resultatregnskap 2023 og Budsjett 2024.pdf
Vedlegg 3b - Sak 9  Balanserapport - (2023-01-02 - 2023-12-31).pdf
Vedlegg 4a - Sak 10  Lov for Sørum karateklubb rev. 20.03.24.pdf
Vedlegg 4b - Sak 10  240101  oversikt-over-endringer-i-lovnorm-for-idrettslag.pdf
Vedlegg 5 - Sak 11  Styrets forslag til medlemskontingent 2024-2025.pdf
Vedlegg 6 - Sak 13  Organisasjonsplan.pdf
Vedlegg 7 - Sak 14  Valgkomiteens innstilling.pdf
Vedlegg 8 - Sak 14  Styrets innstilling til valgkomite.pdf

Alle sakspapirene i en arkivfil: sakspapirer_til_arsmote_2024.zip