Årsmøtet avholdes i møterommet i Bingsfosshallen, Sørumsand.

Onsdag 29. mars 2023, kl. 18:00 – 20:00.

Les innkallingen her

Her er dokumentene til møtet (arkivfil med alle dokumentene står nederst):

00 Saksliste til årsmøte - Sørum karateklubb 2023.pdf
220323 Lov for Sørum karateklubb.pdf
Vedlegg 1 - Sak 5 Styrets forslag til forretningsorden 2023.pdf
Vedlegg 2 - Sak 8 Årsberetning 2022 - korr.pdf
Vedlegg 3a - Sak 9 og 12 Resultatregnskap 2022 - Budsjett 2023 - korr.pdf
Vedlegg 3b - Sak 9 Balanserapport - (2022).pdf
Vedlegg 4 - Sak 11 Styrets forslag til medlemskontingent 2023-2024.pdf
Vedlegg 5 - Sak 13 Organisasjonsplan.pdf
Vedlegg 6 - Sak 14 Valgkomiteens innstilling.pdf
Vedlegg 7 - Sak 14 Styrets innstilling til valgkomite.pdf

Alle dokumentene i èn fil: Dokumenter til årsmøtet 2023 (korrigert).rar